TAŞIYICI TRANSFER

Folyo Taşıyıcı Transfer Bandı

Transferin kelime anlamı bir yerden başka bir yere taşıma ya da götürmektir. Reklam sektöründe transfer bandı arkası yapışkanlı film olan ve genellikle reklam folyolarının üzerine sıvanarak bütün karekterleri tek parça halinde zemindeki kağıttan ayırıp uygulanacağı yüzeye taşıma işlemini yapan arkası yapışkanlı filmdir.

Yapılacak uygulamaya göre farklı yapışkan ve tutuculuk özelliğine sahip değişik kalınlık ve özelliklerde transferler mevcuttur.

ORACAL MT95 TAŞIYICI ÖZELLİKLERİ

POLITAPE PT150 TAŞIYICI ÖZELLİKLERİ

50cm • 61cm
100cm • 122cm

50 mt • 100 mt

155 mic

100cm • 122cm

50 mt • 100 mt

160 mic